PZL W-3 Sokół w Wojsku Polskim

Wersja Google Docs listy

Średni śmigłowiec produkcji polskiej, zaprojektowany i produkowany od 1987 roku w zakładach WSK PZL Świdnik. Masa własna śmigłowca to 3900 kg, startowa 6400 kg. Śmigłowiec używany jest do zadań transportowo-łącznikowych, poszukiwawczo-ratowniczych (także na morzu), wsparcia bojowego, rozpoznania oraz walki radio-elektronicznej. Śmigłowiec może zabrać 10 w pełni wyposażonych żołnierzy. Uzbrojony wariant W-3W wyposażony jest w dwulufową armatę automatyczna kalibru 23mm oraz 4 punkty podwieszeń na których przenosić można zasobniki niekierowanych pocisków rakietowych różnego typu, zasobniki służące do minowania narzutowego oraz inne. Obecnie 65 śmigłowców odebranych w latach 1987-2008 używanych jest przez wszystkie trzy rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarkę Wojenną, ponadto śmigłowce W-3 Sokół używane są również przez lotnictwo Policji i Straży Granicznej. Pomiędzy 2003 a 2008 rokiem śmigłowce W-3W Wojsk Lądowych używane były przez Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku. Według planów śmigłowce W-3 mają pozostać na uzbrojeniu do 2026 r.

27.06.16

Typ Nr seryjny Nr boczny Jednostka Wyprod. Dostar. Rem. Gł. Wycof. Uwagi
W-3RR Procjon 300203 0203 WL, 7 dlot ??.??.87  ??.??.97 SIGINT Procjon-2
W-3T Sokół (SAR) 310209 0209 MW, 43 BLM ??.??.89  ??.07.89 27.06.16 10)
W-3T Sokół (SAR) 310304 0304 MW, 43 BLM ??.??.89  ??.08.89 27.06.16
W-3RL Sokół 310415 0415 SP, GPR ??.??.93  07.07.93  SAR, wcześniej W-3T
W-3RL Sokół 310417 0417 SP, GPR ??.??.93  07.07.93  SAR, wcześniej W-3T
W-3RL Sokół 360418 0418 SP, GPR ??.??.93  07.07.93  SAR, wcześniej W-3T, W-3R
W-3RL Sokół 360419 0419 SP, GPR ??.??.93  07.07.93  SAR, wcześniej W-3T, W-3R
W-3RL Sokół 310501 0501 SP, GPR ??.??.93  07.07.93  SAR, wcześniej W-3T
W-3RL Sokół 310502 0502 SP, GPR ??.??.93  07.07.93  SAR, wcześniej W-3T
W-3P Sokół 310504 0504 SP, 1 BLTr ??.05.93  ??.07.93 VIP 8)
W-3RM Anakonda 390505 0505 MW, 43 BLM ??.??.92  16.07.92  ??.??.16  SAR
W-3RM Anakonda 390506 0506 MW, 43 BLM ??.??.92  16.07.92  ??.??.15  SAR
W-3RM Anakonda 390511 0511 MW, 43 BLM ??.??.93  14.04.93  SAR
W-3RM Anakonda 390512 0512 BLMW ??.??.93  14.04.93 12.03.97 1) nad Bałtykiem
W-3RM Anakonda 390513 0513 MW, 43 BLM ??.??.96  17.10.96  SAR „Pszczółka”
W-3T Sokół 310516 0516 SP, 33 BLTr ??.??.94  12.05.94
W-3T Sokół 310517 0517 SP, 33 BLTr ??.??.94  12.05.94
W-3T Sokół 310518 0518 SP, 33 BLTr ??.??.94  12.05.94
W-3WA SAR Sokół 310519 0519 SP, GPR ??.??.94  12.05.94  SAR wcześniej W-3W
W-3T Sokół 310520 0520 SP, 33 BLTr ??.??.94  12.05.94
W-3PL Głuszec 360601 0601 WL, 7 dlot ??.??.94  02.09.94   ??.??.15  4b) wcześniej W-3W
W-3W Sokół 360602 0602 WL, 7 dlot ??.??.94  02.09.94
W-3W Sokół 360603 0603 WL, 7 dlot ??.??.94  02.09.94
W-3W Sokół 360604 0604 WL, 7 dlot ??.??.94  02.09.94  incydent 12.08.10
W-3W Sokół 360605 0605 WL, 7 dlot ??.??.94  02.09.94
W-3PL Głuszec 360606 0606 WL, 7 dlot ??.??.94  02.09.94  ??.??.15  4b) wcześniej W-3W
W-3W Sokół 360607 0607 WL, 7 dlot ??.??.94  20.12.94 10.08.96 1), obecnie eksponat WSOSP
W-3W Sokół 360608 0608 WL, 7 dlot ??.??.94  20.12.94
W-3PL Głuszec 360609 0609 WL, 7 dlot ??.??.94  20.12.94  ??.??.15  4b) wcześniej W-3W
W-3W Sokół 360610 0610 WL, 7 dlot ??.??.94  20.12.94
W-3W Sokół 360611 0611 WL, 7 dlot ??.??.95  30.06.95
W-3WA Sokół 360612 0612 WL, 7 dlot ??.??.95  30.06.95 2) od 2004, 7) 09.07-08.08, wcześniej W-3W
W-3AE Sokół 360613 0613 WL, PJEM ??.??.95  30.06.95 MEDEVAC 2), 5) 12.09, 7) 09.07-08.08, wcześniej W-3W i W-3WA
W-3W Sokół 360614 0614 WL, 7 dlot ??.??.95  03.08.95  posiada przyrządy dla 2 pilota
W-3PL Głuszec 360615 0615 WL, 7 dlot ??.??.95  03.08.95 4b) wcześniej W-3W
W-3W Sokół 360616 0616 WL, 7 dlot ??.??.95  03.08.95  posiada przyrządy dla 2 pilota
W-3W Sokół 360617 0617 WL, 7 dlot ??.??.95  03.08.95  posiada przyrządy dla 2 pilota
W-3WA Sokół 360618 0618 SP, 1 BLTr ??.??.96  ??.??.96 VIP 3, 8) pierwszy W-3WA
W-3WA Sokół 360619 0619 SP, 1 BLTr ??.??.96  ??.??.96 VIP 3, 8)
W-3WA Sokół 360620 0620 SP, 33 BLTr ??.??.96  ??.??.96 3)
W-3WA SAR Sokół 360701 0701 SP, GPR ??.??.96  ??.??.96 SAR 3) 
W-3WA Sokół 360702 0702 SP, 33 BLTr ??.??.96  ??.??.96 3)
W-3A RR Procjon 360720 0720 WL, 7 dlot ??.??.98  ??.??.?? SIGINT Procjon-3/1
W-3WA Sokół 360806 0806 WL, 7 dlot ??.??.97  24.09.97
W-3WA Sokół 360807 0807 WL, 7 dlot ??.??.97  24.09.97
W-3WA Sokół 360808 0808 WL, 7 dlot ??.??.97  24.09.97
W-3WA Sokół 360809 0809 WL, 7 dlot ??.??.97  24.09.97 krzyż na drzwiach
W-3WA Sokół 360810 0810 WL, 7 dlot ??.??.97  28.10.97
W-3PL CSAR Głuszec 360811 0811 WL. 56 BLot ??.??.97  24.09.97 CSAR 4a) wcześniej W-3WA
W-3WARM Anakonda 360813 0813 MW, 43 BLM ??.??.98  21.05.98 SAR „Kaśka”
W-3WARM Anakonda 360815 0815 MW, 43 BLM ??.??.99  15.03.99 SAR „Małolata”
W-3A PSOT 360816 0816 WL, 7 dlot ??.11.98  ??.06.01  obserwacyjny od 2006, wcześniej W-3A PPD-2 Gipsówka
W-3WA Sokół 360817 0817 WL, 7 dlot ??.??.98  30.09.98
W-3WA Sokół 360818 0818 WL, 7 dlot ??.??.98  30.09.98
W-3PL CSAR Głuszec 360819 0819 WL. 56 BLot ??.??.98  30.09.98 CSAR 4a) wcześniej W-3WA
W-3PL CSAR Głuszec 360820 0820 WL. 56 BLot ??.??.98  30.09.98 CSAR 4a) wcześniej W-3WA, prezentowany w Chile
W-3PL CSAR Głuszec 360901 0901 WL. 56 BLot ??.??.99  31.08.99 CSAR 4a) wcześniej W-3WA, prototyp Głuszca
W-3WA Sokół 360902 0902 WL, 7 dlot ??.??.99  31.08.99 15.12.04 6) 06.03, 1) w Iraku, niedal. Karbali
W-3WA Sokół 360903 0903 WL, 7 dlot ??.??.00  11.05.00 6) 06.03-12.05
W-3WA Sokół 360904 0904 WL, 7 dlot ??.??.00  11.05.00 6) 06.03-12.05
W-3WA Sokół 360905 0905 WL, 7 dlot ??.??.00  11.05.00
W-3WARM Anakonda 360906 0906 MW, 43 BLM ??.??.02  18.01.02  SAR „Siłacz”
W-3WA RR Procjon 360907 0907 WL, 7 dlot ??.??.05  05/06.07 SIGINT Procjon-3/2
W-3WA Sokół 360909 0909 WL, 7 dlot ??.??.00  30.11.00 6) 06.03-12.05, 7) 09.07-??.08
W-3WA Sokół 360910 0910 WL, 7 dlot ??.??.00  30.11.00 6) 06.03-12.05, 7) 09.07-??.08
W-3AE Sokół 360911 0911 WL, PJEM ??.??.00  30.11.00 MEDEVAC 5) 2008, 6) 06.03-12.05, wcześniej W-3WA
W-3WA VIP Sokół 360915 0915 SP, 1 BLTr ??.??.08  ??.11.08 VIP 9)
W-3WA VIP Sokół 360916 0916 SP, 1 BLTr ??.??.09  ??.??.09 VIP 9)
W-3WA VIP Sokół 1014 SP, 1 BLTr 29.01.13? 08.02.13 VIP 9)
W-3WA VIP Sokół 1015 SP, 1 BLTr ??.??.13 29.05.13 VIP 9)
W-3WA VIP Sokół 1016 SP, 1 BLTr ??.??.13 02.08.13 VIP 9)
W-3WA VIP Sokół 1017 SP, 1 BLTr ??.??.13 19.11.13 VIP 9)
W-3WA VIP Sokół 1018 SP, 1 BLTr ??.??.13  23.12.13 VIP 9)
1) Śmigłowiec rozbity
2) W-3W zmodernizowany do standardu W-3WA 9 serii produkcyjnej (0612, 0613)
3) W-3WA Sił Powietrznych (0618, 0619, 0620, 0701, 0702) zostały rozbrojone 
4a) W-3WA Sokół zmodernizowane do standardu W-3PL Głuszec (I partia – 0811, 0819, 0820 i 0901)
4b) W-3WA Sokół zmodernizowane do standardu W-3PL Głuszec (II partia – 0601, 0606, 0609 i ??)
5) W-3WA wyposażony jako śmigłowiec ewakuacji medycznej W-3AE (Aero Ewakuacja) – karetka ranimacyjna
6) Pierwsza tura Sokoła w Iraku (2003 – 2006) – wysłano 6 maszyn 9 serii produkcyjnej
7) Druga tura Sokoła w Iraku (od Września 2007 do 2008) – wysłano 4 maszyny w standardzie 9 serii produkcyjnej
8) wariant pasażerski bez certyfikatu VIP
9) wariant pasażerski z certyfikatem do przewozu VIP
10) W-3T Marynarki Wojennej zmodernizowany do wersji ratowniczej, jak Anakonda ale bez pływaków – by zapewnić minimum zdolności po wycofaniu Mi-14

8 comments

 1. 915 i 916 maja nr seryjne 360915 360916 i to wersja W-3A

  203 ma teraz nr boczny 0203

  W-3AE (Aero Ewakuacja) – podobny do RL – kompletna bzdura – podobny jest tylko kolor, to całkiem inne smigłowce- RL blizej ma do Anakondy tylko bez pływaków. Medyk AE to karetka reanimacyjna z pelnym wyposazeniem.

 2. Co do „Anakond” i modernizacji:
  0513 – została zwrócona Petrobalticowi i sprzedana na Ukrainę
  0505 0506 0511 – zmodernizowane i oznaczone teraz W-3WARM
  0209 0304 – zmodernizowane i oznaczone teraz W-3WA TSAR (brak pływaków, T zostało w spadku po wersji transportowej)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s