Armie

Włoskie Wojska Lądowe – Esercito Italiano

Dziś przyjrzymy się włoskim Wojskom Lądowym, a ściślej jej operacyjnej części. Uprzedzając: Tak wiem, że regiment to pułk, jednak postanowiłem utrzymać oryginalną pisownię, ponieważ włoskie regimenty są raczej odpowiednikami naszych (dość dużych) batalionów batalionów. Chcąc się skupić na jednostkach bojowych pominąłem elementy wsparcia. Kto jest nimi zainteresowany, niech poszuka a na pewno znajdzie.

Siły Zbrojne Niemiec – Deutsche Bundeswehr

Bundeswehrę czeka kolejna reorganizacja, zmiany obejmą wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Spodziewać się można również kilku znaczących przesunięć środków bojowych pomiędzy nimi. Przyczyny reorganizacji nie są trudne do zidentyfikowania.

Siły Zbrojne Czech – Armáda České Republiky

W nowej rzeczywistości po rozpadzie ZSRR oraz pokojowym rozejściu się ze Słowacją, Republika Czeska podobnie jak inne kraje regionu podjęła starania o zbliżenie się do Zachodu oraz zacieśnianie współpracy ze strukturami NATO, sfinalizowane przyjęciem tego kraju (wraz z Polską i Węgrami) do Paktu Północnoatlantyckiego w 1999 roku.

Siły Powietrzne Rosji – WWS Rossii

Od czasu rozpadu ZSRR i zakończenia Zimnej Wojny mija już niemal 20 lat. Pomimo ogólnego polepszenia i ocieplenia stosunków cały czas widoczna jest walka o strefy wpływów pomiędzy Rosją i zachodem reprezentowanym przez USA i NATO, Rosja wciąż jest postrzegana jako potencjalny przeciwnik. Siły zbrojne Rosji przechodzą obecnie reorganizację, jest to dobra okazja do przedstawienia jaki jest prawdziwy potencjał WWS Rosji, ile i jakiego typu samolotów posiada Rosja w różnych częściach swojego terytorium.

Zakupy pojazdów dla Wojska Polskiego

Zakupy średnich i ciężkich pojazdów użytkowych dla polskich Sił Zbrojnych, zestawienie obejmuje zakupy od 2002 do chwili obecnej (jest co roku uaktualniane). Zestawienie opiera się o informacje zawarte w artykułach Jarosława Bracha publikowanych w miesięczniku Nowa Technika Wojskowa.

Liczebność Wojska Polskiego

Reklamy